مدیریت ساخت در دفتر معماری

مطمئناً در معماری، مرحله ساخت و ساز -کار های داخل آفیس بخشی ضروری از فرآیند ساخت و ساز است. این مرحله شامل مسئولیت های معمار در زمان ساخت و ساز می شود، به زمانی که معمار در دفتر است (نه در سایت اجرا).

مسئولیت هایی که معمار میتواند در این مرحله داشته باشد:

1.مدیریت قرارداد

معمار مسئول مدیریت قرارداد ساخت بین کارفرما و پیمانکار خواهد بود.

2.مدیریت پروژه

معمار مسئولیت مدیریت زمان‌بندی و بودجه پروژه، نظارت بر تمامی مستندات و هماهنگی با افراد مختلف درگیر مانند مهندسین، پیمانکاران و مشاوران را بر عهده دارد.

3.ترسیمات و مشخصات

معمار ترسیمات و مشخصات معماری نهایی را تهیه می‌کند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها مطابق با بودجه و محدودیت‌های زمانی پروژه هستند.

4.حل مشکل

مشکلاتی همواره در طول ساخت به وجود می‌آیند و معمار باید غالباً راه‌حل‌های خلاقانه‌ای در حین پایبندی به چشم‌انداز طراحی پیدا کند. این می‌تواند شامل تغییرات سازه‌ای، روش‌های ساخت متفاوت یا تجدید تخصیص منابع باشد.

5.پاسخگویی به سوالات

پیمانکاران و زیرمجموعه‌ها اغلب سوالاتی در مورد تفسیر نقشه‌های طراحی و مشخصات دارند. معمار باید توضیحات و اصلاحات احتمالی را ارائه دهد.

6.تایید تغییرات

هرگونه تغییر در نقشه‌های طراحی یا مشخصاتی که توسط پیمانکار درخواست می‌شود باید توسط معمار تایید شود. معمار باید بررسی کند که این تغییرات چگونه بر کل پروژه تاثیر می‌گذارند.

7.درخواست مجوزها

معمار ممکن است مسئول ارائه درخواست‌های لازم برای مجوز به مقامات محلی باشد تا اطمینان حاصل شود که پروژه با کدهای و مقررات محلی ساختمان‌سازی مطابقت دارد.

8.پرداخت‌ها

معمار درخواست‌های پرداخت از پیمانکاران را تایید می‌کند و تایید می‌کند که مبلغ درخواست شده با میزان کار انجام شده مطابقت دارد.

9.بازرسی‌ها و کنترل کیفیت

از دفتر، معمار گزارش‌های بازدید از محل را بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که کارهای ساختمانی با نقشه‌های طراحی همخوانی دارد.

10.مستندسازی

طی پروژه، معمار باید مستندات جامعی را حفظ کند. این شامل مکاتبات، نقشه‌ها، صورت‌جلسات، صورت‌حساب‌ها و دستورهای تغییر و غیره است. این مستندات اغلب برای حل اختلافات، سوالات مسئولیت یا برای مرجع آینده حیاتی است.

11.جلسات و ارتباطات

معمار اغلب جلسات منظمی را بین تمام طرف‌های درگیر در پروژه تسهیل می‌کند. این ممکن است شامل جلسات با کارفرما، جلسات پیمانکار، جلسات هماهنگی با مهندسان یا سایر مشاوران باشد. هدف از این جلسات به‌روزرسانی همه، رسیدگی به مسائل احتمالی که پیش آمده و اطمینان از پیشرفت پروژه در مسیر درست است.

12.خاتمه پروژه

وقتی ساخت تقریباً تکمیل شده است، معمار در فرآیند خاتمه پروژه شرکت می‌کند. این شامل تایید اینکه تمام کارها مطابق با مستندات و استانداردهای پروژه انجام شده‌اند است. معمار معمولاً یک بازدید نهایی انجام می‌دهد تا هرگونه مشکلی که نیاز به تعمیر دارد (همچنین به عنوان 'لیست کارهای تکمیلی' شناخته می‌شود) را شناسایی کند. آن‌ها همچنین اطمینان حاصل می‌کنند که گارانتی‌ها، دفترچه‌های راهنما و سایر اسناد مرتبط با پروژه مرتب و به کارفرما تحویل داده می‌شوند.

13.ارزیابی‌های پس از اشغال

برخی معماران ارزیابی‌های پس از اشغال را انجام می‌دهند که شامل بازدید از پروژه تکمیل شده پس از یک دوره خاص برای ارزیابی اینکه چقدر ساختمان عملکردهای مورد نظر خود را به خوبی برآورده کرده و کجا می‌توان در پروژه‌های آینده بهبود ایجاد کرد.

14.طراحی‌های پایدار و گواهینامه ‌ها

اگر پروژه‌ای با هدف خاص پایداری (مانند گواهینامه LEED) طراحی شده باشد، معمار اطمینان حاصل می‌کند که این الزامات به درستی اجرا و مستندسازی شوند. این ممکن است شامل ارائه مدارک لازم به نهاد صدور گواهینامه و هماهنگی‌های مکرر با آن‌ها باشد.