نقشه ‌ها و مستندات اجرایی

اسناد ساختمانی (CD) در معماری مجموعه ‌های جامعی از نقشه‌ها و مشخصات نوشتاری هستند که طراحی، مواد و طرز کار یک پروژه ساختمانی را مشخص می‌کنند. این اسناد به عنوان ابزاری برای برآورد هزینه، ساخت و درخواست مجوز عمل می‌کنند.

1.نقشه ‌ها

 • نقشه‌های محوطه: نمایش موقعیت ساختمان در محوطه، از جمله سازه‌ها و فضاسازی‌های جدید.
 • نقشه‌های معماری: نقشه‌های طبقه، نقشه‌های سقف و نقشه‌های سقف بازتابی.
 • نماها: ترکیب دیوارهای خارجی و داخلی.
 • برش‌ها: برش‌های عمودی از سازهکه ساختار، عایق‌بندی و سیستم‌های ساختمانی را نشان می‌دهند.
 • جزئیات: بزرگ‌نمایی از اجزای خاص ساختمان که به توجه ویژه نیاز دارند.
 • جداول: فهرست‌هایی که پنجره‌ها، درها، تجهیزات و پایان‌کاری‌ها را مشخص می‌کند.

2.مشخصات

 

 • شرایط عمومی: شرایط و توافقات قابل اجرا در قرارداد ساخت.
 • مشخصات فنی: جزئیات مواد، تکنیک‌های نصب و استانداردهای کیفی.

3.سازه

 

 • نقشه‌های سازه‌ای: نقشه‌هایی که عناصر سازه‌ای مانند سیستم‌های فولادی، چوبی یا بتنی را نشان می‌دهند.
 • محاسبات مهندسی: اسناد پشتیبانی برای طراحی سازه‌ای.

 

4.مکانیکی، الکتریکی و لوله‌کشی (MEP):

 • نقشه‌های مکانیکی: طرح و جزئیات سیستم
 • نقشه‌های الکتریکی: مکان‌های تجهیزات، پریزها و مدارها.
 • نقشه‌های لوله‌کشی: چیدمان لوله‌ها، تجهیزات و اتصالات.

5.اسناد مناقصه

 

 • دستورالعمل‌های مناقصه‌گران: قوانین حاکم بر ارائه پیشنهادات.
 • فرم‌های مناقصه: فرم‌های استانداردی برای ارائه پیشنهادات توسط پیمانکاران.

 

6.اسناد پشتیبانی

 

 • الحاقیه‌ها: اصلاحات و توضیحات برای بسته اسناد ساختمانی اولیه.
 • اسناد AIA: فرم‌های استاندارد که ممکن است شامل توافقات بین مالک و پیمانکار، شرایط عمومی و سایر فرم‌های مرتبط باشد.

 

7.اسناد نظارتی

 • مجموعه مجوز: زیرمجموعه‌ای از اسناد ساختمانی مورد نیاز برای درخواست مجوز ساخت.
 • اسناد انطباق: هر چیزی مرتبط با زون‌بندی، کدها و سایر الزامات قانونی برای ساخت.